Sjedenje kao bolest

Prema nekim istraživanjima stanovnici Hrvatske nesvjesno sjede i do 15 sati na dan. Sjedenje bismo mogli nazvati porokom današnjice i uzrokom mnogih bolesti. Tijelo je stvoreno za kretanje, a zbog dugotrajnog i neprekidnog sjedenja trpe mišići i kralježnica. Doc. dr. sc. Luka Milanović, kineziolog  i Lana Leskovar, kineziologinja s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu pokazali  su kako se i zašto trebamo pokrenuti.

Prema podacima Eurobarometra čak 65 % odraslih u Hrvatskoj vrlo rijetko ili nikad ne vježba, a čak je 92 % djevojaka u dobi od 15 godina nedovoljno tjelesno aktivno. Podaci su izneseni na okruglom stolu "Tjelesna aktivnost i zdravlje nacije" održanom u povodu 55. obljetnice zagrebačkog Kineziološkog fakulteta.

Prema rezultatima sustava praćenja javnog mnijenja u zemljama članicama EU, Hrvatska je iznad prosjeka koji iznosi 59%, a posebno zabrinjava visok udio nedovoljno aktivne djece i adolescenata. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nedovoljna tjelesna aktivnost 4. je vodeći rizični čimbenik smrtnosti u svijetu (nakon visokog krvog tlaka, pušenja i visoke koncentracije glukoze u krvi - jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice.

Tjelesna aktivnost ima značajnu ulogu u prevenciji bolesti i trebala bi biti prioritet pojedinaca i cijelog društva.