Šah kao pedagoško oruđe

Španjolske osnovne škole uskoro bi mogle uvesti šah kao obvezni predmet jer razvija koncentraciju i sposobnost donošenja odluka, navedeno je u inicijativi koju su zajednički uputile sve političke stranke u parlamentu.

Šah je već obvezni predmet u 300 škola, a u njih 1000 se može izabrati kao izvannastavna aktivnost. Uvođenje u sve škole, ali i na javne prostore, moraju potvrditi španjolske pokrajine, poput primjerice Katalonije i Andaluzije, te obrazovni centri.

Djeca od šest do devet godina najpogodnija su za učenje šaha, jer je apstraktna inteligencija već razvijena. Inicijativu za uvođenje ovog sporta u europske škole uputio je Europski parlament 2012. godine. 

Šah pomaže djeci u razvijanju koncentracije, što im je važno za čitanje s razumijevanjem. Matematika i razumijevanje pročitanog izazivaju najveće poteškoće španjolskim učenicima, pokazalo je istraživanje PISA koje procjenjuje znanje i vještine učenika.