Povijesna staza kroz mračnu komunističku prošlost Potsdama

Označena povijesna staza koja posjetitelje vodi kroz glavne lokacije sjedišta bivše sovjetske sigurnosne agencije KGB-a u Potsdamu tijekom Hladnog rata baca svjetlo na mračnu komunističku prošlost toga grada.

Na stazi je označeno 14 lokacija kroz nekadašnji "zabranjeni grad" i objašnjava se povijest i uloga pojedinih zgrada koje čine četvrtinu grada. Većina zgrada u kojima je 40 godina bilo istočnonjemačko sjedište KGB-a danas ima potpuno novu funkciju.

Centralna točka staze je zatvor KGB-a koji je zadržan u izvornom obliku dok je u susjednim zgradama postavljena trajna izložba koja govori o životima više od 50 zatvorenika.

Povijesna staza duga je 2,5 kilometra i može se prijeći pješice ili biciklom.