Dan roda - sve ih je manje zbog nestanka prirodnih staništa

Dan roda obilježava se 24. kolovoza, i to kako bi se upozorilo na opadanje njihovog broja zbog nestanka prirodnih staništa.

Bijela roda jedna je od najpopularnijih ptičjih vrsta u Hrvatskoj, većinu života provede kraj čovjeka, gnijezdi se u selima, na krovovima kuća, crkava, štagljevima, na stupovima, a hrani na poljoprivrednim površinama. U Hrvatsku dolazi u proljeće i ostaje do kraja ljeta kada počinje selidba prema Africi. Bijela roda je ugrožena vrsta, a njen opstanak uvelike ovisi i o načinu života na selu.

U Hrvatskoj je ta ptičja vrsta najviše ugrožena promjenama staništa do kojih dolazi zbog moderniziranja poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka te upotrebe pesticida.

Zagrebačka županija, koja podsjeća na Dan roda, u lipnju je provela monitoring i prstenovanje bijele rode na svom području. Monitoring je pokazao da se ove godine izleglo nešto manje ptića nego prošle. Na području Županije ukupno se nalazi 222 gnijezda - 94 na obiteljskim kućama i 128 na stupovima, te 202 ptića. Gradovi s najvećim brojem gnijezda su Vrbovec (50) i Ivanić Grad (33 gnijezda), a među općinama prednjače Dubrava (30 gnijezda) i Klinča Sela (27). ''Sela roda'' i dalje su Donja Kupčina (19) i Donja Zdenčina (18).

Prstenovanje bijele rode obavili su djelatnici županijske javne ustanove Zeleni prsten, ukupno je prstenovano 107 mladunaca na području Vrbovca, Male Ostrne i Ivanić-Grada te Donje Zdenčine i Donje Kupčine. Obilježene jedinke u budućnosti će se puno lakše pratiti, te će se na taj način znati kuda sele, gdje se hrane, gdje će se gnijezditi te na kraju, gdje i kako će završiti život.