Izraelska vojska će prestati koristiti fosforno streljivo

Izraelska vojska odlučila je prestati koristiti streljivo od bijelog fosfora, čija mu je upotreba donijela međunarodne osude tijekom operacije koju je vodio od prosinca 2008. do siječnja 2009. u Pojasu Gaze, kaže se u pripćenju vojske.
Granate s fosforom koje stvaraju dimne zavjese na bojnom polju "neće tako skoro biti ponovno korištene". Za oko godinu dana, izraelsko topništvo će završiti razvoj novog streljiva, koje stvara dimne zavjese jedino upotrebom plina. Ona će zamijeniti sadašnje streljivo koje sadrži male količine fosfora, precizira se u tekstu.

Streljivo od bijelog fosfora koje se zapali u dodiru s kisikom u zraku i gori na vrlo visokim temperaturama, nije zabranjeno niti jednim međunarodnim sporazumom. Međutim, njegova uporaba je propisana Protokolom III Konvencije o klasičnom oružju iz 1980. "o zabrani ili ograničenju upaljivog oružja" koji Izrael nije potpisao. Taj tekst zabranjuje njihovu upotrebu u područjima nastanjenim civilima, gdje mogu izazvati požare koje je teško ugasiti kao i teške opekline.

Izrael je bio na meti kritika u svijetu zbog broja ubijenih civila i upotrebe streljiva s fosforom tijekom operacije pokrenute u prosincu 2008. u Pojasu Gaze.

Prema palestinskim zdravstvenim službama kao i nevladinim organizacijama ubijeno je oko 1.440 Palestinaca, većinom civila, dok je trinaest Izraelaca, uglavnom vojnika, također smrtno stradalo.