Nađene školjke za koje se mislilo da su izumrle

Dvije do sada nepoznate vrste školjki živih fosila pronađene su u podzemnim vodama Dinarskog krša, koje je ujedno njihovo jedino obitavalište.

Time se rod kongerija, jedinih do sada poznatih podzemnih školjkaša na svijetu, za koji se do sredine 20. stoljeća smatralo da je zauvijek izumro, najednom utrostručio.

Školjkaš kojem su stručnjaci nadjenuli znanstveno ime Congeria jalzici nađen je u podzemnim vodama slivova Like i Kupe, a sestrinska vrsta Congeria mulaomerovici u podzemnim vodama sliva Sane u zapadnoj Bosni.

Imenima su posvećene dvojici istaknutih speleologa i suradnika na istraživanju, Branku Jalžiću iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu, i Jasminku Mulaomeroviću iz Centra za krš i speleologiju u Sarajevu. 

Rezultati su to višegodišnjih istraživanja mahom hrvatske skupine biospeleologa netom objavljenih u međunarodnom časopisu Frontiers in Zoology, čija je prva autorica Helena Bilandžija s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu.

Omogućeni su novim metodama molekularne biologije, jer su tradicionalne metode raščlambi uz pomoć oblika ljušture ostale nemoćne, objašnjavaju autori. Naime, zbog znatno stabilnijih i vrlo sličnih uvjeta u podzemnim staništima kongerije su izgledom ostale iste, premda su se razvijale izolirano jedne od drugih i genetski odvajale u nove životinjske vrste.

Pored otkrića novih vrsta, stručnjaci su uz pomoć molekularnog sata školjki mogli pročitati geološku prošlost i dobiti uvide u zbivanja na Zemljinoj površini i evoluciju veće skupine (porodice Dreissenidae) kojoj kongerije pripadaju, tijekom zadnjih više od trideset milijuna godina.

Školjke su ostatak bogate faune koja se množila u nekadašnjem Paratetis moru. Ono se prije 30 milijuna godina prostiralo od Švicarske do Bajkalskog jezera, a potom se raspadalo u velika jezera poput Panonskog mora i posve nestalo. 

Više od 30 vrsta kongerija nađeno je u okaminama na području današnje Hrvatske i BiH. Stručnjaci su smatrali da su posve izumrle. Tek sredinom 20. stoljeća nađena je u Popovu polju prva živa kongerija, i to u podzemnim vodama u koje je zašla nestankom Panonskog jezera i uspješno se ondje prilagodila. Analize su pokazale da su se Congeria jalzici i Congeria mulaomerovici razdvojile prije malo manje od milijun godina.