U Lonjskom polju viđen par žutokljunih labuda

U zimskom prebrojavanju ptica vodenih staništa u Parku prirode Lonjsko polje uočene su 33 vrste vodenih ptica. Osim povećanog broja sivih gusaka zabilježen je i jedan par žutokljunih labuda (Cygnus cygnus) koji je u našim krajevima vrlo rijedak, priopćila je Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje.

Ove godine pticama na zimovanju pogodovale su povoljne hidrološke prilike, uslijed čega je zbog poplave u studenom i prosincu prošle godine u Lonjskom i Osekovskom polju zaostala poplavna voda u depresijama, navodi se u priopćenju. Procijenjeno je da se više od 20 tisuća sivih gusaka (Anser anser) hrani i odmara na poplavljenim pašnjacima, a po prvi puta je broj gusaka veći je od broja pataka (Anas platyrhynchos), kojih je evidentirano oko 10 tisuća.

Osim povećanog broja sivih gusaka kojima ne samo da su pogodovale zaostale poplavne vode, nego i uredba o zabrani lova na pernatu divljač na području parka, na prebrojavanju je evidentiran par žutokljunih labuda koji je u našim krajevima vrlo rijedak, jer se uglavnom zadržava u najsjevernijim dijelovima Europe, ističe Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje.