Od čega bolujem doktore Google?

Prema rezultatima američkog istraživanja oko 35 posto Amerikanaca koristi se internetom kako bi pokušali saznati od čega boluju, no u slučaju ozbiljnijih zdravstvenih problema odlazak liječniku i dalje je na prvom mjestu, prenosi dnevni list USA Today.

Studija Pew Research Centera u Washingtonu, provedena među tri tisuće odraslih ispitanika, pokazala je da 59 posto Amerikanaca pretražuje internet u potrazi za dijagnozom. Na temelju informacija prikupljenih na internetu ljudi donose odluku o tomu trebaju li otići liječniku, a većina to i učini. Tek jedna trećina sama odluči rješavati svoj zdravstveni problem. U slučaju ozbiljnih zdravstvenih problema 70 posto ispitanika izjavilo je kako se odmah obratilo liječniku.

Rezultati istraživanja pokazali su i da su osobe koje su same uz pomoć interneta pokušale postaviti dijagnozu imale veće izglede (41 posto) da im liječnik potom dijagnozu i potvrdi nego da ju ne potvrdi (18 posto). Potraga za zdravstvenim savjetima počinje najčešće uz pomoć internetskih tražilica poput Googlea ili Binga (77 posto osoba), a ne specijaliziranih stranica koje se bave zdravljem (13 posto) ili društvenih mreža na kojima pretragu počinje tek jedan posto ispitanih.

Stručnjaci su utvrdili i da su ljudi kritični prema infomacijama koje dobiju preko interneta te da nema razloga za bojazan da će si naštetiti nakon što pročitaju glup savjet.