Matematika može izazvati glavobolju

Što je veći strah od matematike, veća je aktivnost dijela mozga povezanog s otkrivanjem opasnosti koja često završi osjećajem bola.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Chicagu pojašnjavaju kako su ranije studije pokazivale da i neki drugi oblici psihološkog stresa, poput društvene izoliranosti ili prekida veze, mogu izazvati fizički bol.

No, oni su istraživali bolni odgovor tijela povezan sa iščekivanjem određenog događaja, a ne bol koji se povezuje sa samim stresnim događajem. Znanstvenici tvrde kako matematika sama po sebi nije bolna, ali je sama pomisao na nju određenim ljudima neugodna.

Matematika može biti teška i kod nekih ljudi izazivati napetost i strah. Zanimljivo je kako ovi simptomi ne postoje za vrijeme rješavanja matematičkih problema, već je bolno samo iščekivanje tih problema. Rezultati našeg istraživanja pokazuju da samo očekivanje nekog lošeg događaja može biti bolno, objašnjavaju znanstvenici.

Znanstvenici također vjeruju da njihovi rezultati mogu pružiti uvid u potencijalne mehanizme u mozgu koji bi mogli objasniti zašto ljudi koji imaju strah od matematike izbjegavaju situacije povezane s tim, što dovodi do biranja karijera koje nemaju nikakve veze sa ovom naukom.